ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NMA-28987

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 31,500,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 35 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 15:40:39 น.

รหัส : LA-NMA-28985

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 10,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 15:27:14 น.

รหัส : LA-NMA-28981

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 15:16:58 น.

รหัส : HO-NMA-28980

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,790,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 14:49:10 น.

รหัส : LA-NMA-28082

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 14:29:21 น.

รหัส : LA-NMA-28830

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 22,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 20:15:45 น.

รหัส : LA-NMA-28828

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 20:05:39 น.

รหัส : LA-NMA-28826

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 19:57:14 น.

รหัส : LA-NMA-28712

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 08:21:57 น.

รหัส : LA-NMA-28710

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 08:13:26 น.

รหัส : LA-NMA-28708

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 48,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 08:04:19 น.

รหัส : LA-NMA-26819

ที่ดิน

ด่านขุนทด , นครราชสีมา

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 07:34:10 น.

รหัส : TC-NMA-26822

อาคารพาณิชย์

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 07:30:05 น.

รหัส : LA-NMA-26044

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 11:31:48 น.

รหัส : LA-NMA-27147

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 2 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 11:30:32 น.

รหัส : LA-NMA-22995

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 07:42:00 น.

รหัส : LA-NMA-23357

ที่ดิน

โชคชัย , นครราชสีมา

ราคา 66,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 08:12:11 น.

รหัส : HO-NMA-28006

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 23,000,000 บาท

พื้นที่ 397 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 19:03:26 น.

รหัส : LA-NMA-24987

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 19:02:43 น.

รหัส : HO-NMA-25314

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 530 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 18:52:12 น.

1 2 3 4