ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CRI-9965

ที่ดิน

ขุนตาล , เชียงราย

ราคา 225,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 383 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 เม.ย. 2561 11:46:25 น.

รหัส : LA-CRI-10996

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2561 15:35:58 น.

รหัส : LA-CRI-13991

ที่ดิน

แม่จัน , เชียงราย

ราคา 540,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2561 15:34:19 น.

รหัส : LA-CRI-13992

ที่ดิน

แม่จัน , เชียงราย

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2561 15:33:57 น.

รหัส : LA-CRI-13994

ที่ดิน

แม่จัน , เชียงราย

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 เม.ย. 2561 15:33:37 น.

รหัส : LA-CRI-13331

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 09:57:47 น.

รหัส : LA-CRI-13331

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 09:57:47 น.

รหัส : LA-CRI-13879

ที่ดิน

แม่จัน , เชียงราย

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2561 16:52:23 น.

รหัส : LA-CRI-13877

ที่ดิน

แม่จัน , เชียงราย

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2561 16:44:43 น.

รหัส : LA-CRI-13874

ที่ดิน

แม่จัน , เชียงราย

ราคา 540,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2561 16:36:33 น.

รหัส : LA-CRI-115

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 116-2-41ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ม.ค. 2560 08:21:54 น.

1