ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PLK-28972

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 600 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 13:43:55 น.

รหัส : LA-PLK-28971

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 13:38:28 น.

รหัส : LA-PLK-28969

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 13:32:31 น.

รหัส : LA-PLK-28601

ที่ดิน

บางกระทุ่ม , พิษณุโลก

ราคา 130,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:21:29 น.

รหัส : LA-PLK-28594

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 00:05:40 น.

รหัส : HO-PLK-28590

บ้านเดี่ยว

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 23:56:32 น.

รหัส : LA-PLK-28588

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 23:49:34 น.

รหัส : LA-PLK-28585

ที่ดิน

บางกระทุ่ม , พิษณุโลก

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 23:43:19 น.

รหัส : LA-PLK-28583

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 430,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 23:37:05 น.

รหัส : LA-PLK-28581

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 220,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 23:29:48 น.

รหัส : LA-PLK-28578

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 5 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 23:22:43 น.

รหัส : LA-PLK-28576

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 23:13:20 น.

รหัส : LA-PLK-28570

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 23:06:52 น.

รหัส : LA-PLK-28560

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 22:52:17 น.

รหัส : LA-PLK-28558

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 22:46:28 น.

รหัส : LA-PLK-28555

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 22:40:04 น.

รหัส : LA-PLK-8192

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 11:53:55 น.

รหัส : LA-PLK-8194

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 11:53:36 น.

รหัส : LA-PLK-8177

ที่ดิน

วัดโบสถ์ , พิษณุโลก

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 11:49:20 น.

รหัส : LA-PLK-17530

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 5 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 11:28:20 น.

1 2