ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PBI-29066

บ้านเดี่ยว

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 02:20:33 น.

รหัส : LA-PBI-29064

ที่ดิน

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 11,350,000 บาท

พื้นที่ 206 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 02:16:12 น.

รหัส : HO-PBI-28849

บ้านเดี่ยว

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 6,700,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 02:07:40 น.

รหัส : CO-PBI-9833

คอนโดมิเนียม

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 8,780,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 12:45:21 น.

รหัส : LA-PBI-28725

ที่ดิน

หนองหญ้าปล้อง , เพชรบุรี

ราคา 84,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 211 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 09:20:44 น.

รหัส : LA-PBI-24909

ที่ดิน

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 1,256,000,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 0 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 07:48:05 น.

รหัส : LA-PBI-24706

ที่ดิน

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 18:14:08 น.

รหัส : LA-PBI-24029

ที่ดิน

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 6,830,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 11:33:20 น.

รหัส : CO-PBI-21798

คอนโดมิเนียม

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 10:45:49 น.

รหัส : LA-PBI-9610

ที่ดิน

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 47 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 11:59:47 น.

รหัส : HO-PBI-28059

บ้านเดี่ยว

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 01:35:02 น.

รหัส : LA-PBI-28058

ที่ดิน

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 11,350,000 บาท

พื้นที่ 206 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 01:24:08 น.

รหัส : LA-PBI-11717

ที่ดิน

ท่ายาง , เพชรบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 13:17:43 น.

รหัส : HO-PBI-27912

บ้านเดี่ยว

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 6,700,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 02:25:01 น.

รหัส : LA-PBI-27624

ที่ดิน

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 3 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2561 04:13:14 น.

รหัส : HO-PBI-27254

บ้านเดี่ยว

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2561 01:05:19 น.

รหัส : LA-PBI-27253

ที่ดิน

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 11,350,000 บาท

พื้นที่ 206 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2561 01:00:30 น.

รหัส : HO-PBI-27146

บ้านเดี่ยว

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 6,700,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2561 11:29:40 น.

รหัส : HO-PBI-26648

บ้านเดี่ยว

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 มิ.ย. 2561 04:22:33 น.

รหัส : LA-PBI-26647

ที่ดิน

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 11,350,000 บาท

พื้นที่ 206 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 มิ.ย. 2561 04:18:18 น.

1 2 3